ΜΗΛΙΑ ΦΟΥΤΖΙ

Ποικιλία με καρπό μεγάλου μεγέθους και σχήματος σφαιρικό, ελαφρώς πεπλατυσμένο.
Ο καρπός έχει χρώμα από ομοιογενές κόκκινο έως ριγωτό κόκκινο – κίτρινο, ενώ η σάρκα λευκό και είναι τραγανός, πολύ χυμώδης, γλυκός και επιδεκτικός στη συντήρηση (έως 12 μήνες).
SKU: Milia fuji

Ποικιλία με καρπό μεγάλου μεγέθους και σχήματος σφαιρικό, ελαφρώς πεπλατυσμένο.

Ο καρπός έχει χρώμα από ομοιογενές κόκκινο έως ριγωτό κόκκινο – κίτρινο, ενώ η σάρκα λευκό και είναι τραγανός, πολύ χυμώδης, γλυκός και επιδεκτικός στη συντήρηση (έως 12 μήνες).

Κατάγεται από την Ιαπωνία, είναι η κυριότερη ποικιλία σε πολλές χώρες παγκοσμίως και προωθείται ιδιαίτερα σε πολλές Ασιατικές αλλά και σε Ευρωπαϊκές χώρες.

Είναι κατάλληλη για καλλιέργεια σε ορεινές αλλά και πεδινές εκτάσεις, παρουσιάζοντας αντοχή στις χαμηλές θερμοκρασίες κατά την ανθοφορία, ενώ απαιτεί προσεκτικό αραίωμα των καρπών.

Καρποφορεί σε λεπτοκλάδια και προτιμάται ο εμβολιασμός της σε νάνο υποκείμενο μηλιάς Μ9. Το δέντρο της ποικιλίας αυτής παρουσιάζει υψηλή ζωηρότητα και παραγωγικότητα.

Είναι σχετικά ανθεκτική στο φουζικλάδιο, ευπαθής στο βακτηριακό κάψιμο και μέτρια ανθεκτική στο ωίδιο.

Καλός επικονιαστής της είναι η ποικιλία Γκράνυ Σμιθ (Granny Smith).

Η περίοδος ωρίμανσης του καρπού είναι το πρώτο δεκαήμερο του Οκτώβρη.

Reviews

There are yet no reviews for this product.