ΚΕΡΑΣΙΑ SKEENA

Όψιμη αυτογόνιμη, ποικιλία, με καρπό μεγάλου μεγέθους και σχήμα επίμηκες έως καρδιόσχημο.
SKU: Kerasia skeena

Όψιμη αυτογόνιμη, ποικιλία, με καρπό μεγάλου μεγέθους και σχήμα επίμηκες έως καρδιόσχημο.

Ο καρπός έχει χρώμα έντονο κόκκινο έως σκούρο κόκκινο, ενώ η σάρκα κόκκινο και είναι τραγανός, συνεκτικός, γευστικός και ανθεκτικός στις μεταφορές και στη μεταποίηση.

Το δέντρο της ποικιλίας αυτής είναι μεγάλης και πλαγιόκλαδης ανάπτυξης, με υψηλή και σταθερή παραγωγικότητα.

Έχει καλή συμβατότητα με όλα τα είδη υποκειμένων κερασιάς, εισέρχεται νωρίς στην παραγωγή και είναι ανθεκτική στους παγετούς.

Ξεχωρίζει για την ομοιογενή κατανομή της παραγωγής και την ταυτόχρονη ωρίμανση των καρπών.

Εκτός από νωπή κατανάλωση, προτιμάται και για βιομηχανική χρήση.

Παρουσιάζει αντοχή στο σχίσιμο του καρπού και ευαισθησία στην ασθένεια της μονίλιας.

Η περίοδος ωρίμανσης του καρπού είναι το δεύτερο δεκαήμερο του Ιουνίου.

Reviews

There are yet no reviews for this product.