ΑΜΥΓΔΑΛΙΑ GUARA

Ισπανική αυτογόνιμη ποικιλία με καρπό μεσαίου μεγέθους, σχήμα επίμηκες με σκληρό ενδοκάρπιο, ενώ στις πρώτες συγκομιδές είναι ημίσκληρο.
SKU: Amigdalia guara

Ισπανική αυτογόνιμη ποικιλία με καρπό μεσαίου μεγέθους, σχήμα επίμηκες με σκληρό ενδοκάρπιο, ενώ στις πρώτες συγκομιδές είναι ημίσκληρο.

Η ψίχα έχει σχήμα καρδιόσχημο, με καλή γεύση, καλύπτοντας το 35 – 40 % του καρπού.

Το μέσο βάρος του καρπού είναι 1,45 γραμμάρια.

Σε σχέση με τις υπόλοιπες ποικιλίες έχει πολύ εύκολη συγκομιδή.

Το δέντρο της ποικιλίας αυτής είναι ορθόκλαδο με λίγες διακλαδώσεις, όψιμης άνθησης (10 – 15 Φεβρουαρίου) και παρουσιάζει ικανοποιητική και σταθερή παραγωγικότητα.

Η περίοδος ωρίμανσης του καρπού είναι το τρίτο δεκαήμερο του Αυγούστου.

Reviews

There are yet no reviews for this product.