ΒΟΡΑΚΑΣ AGROBOR 32B2O3 + 30CaO + 3MgO + 7SiO2 (ΑΡΓΗΣ ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗΣ) BIO / 25 Kg

Φυσικό εδαφοβελτιωτικό σε κόκκους (2,5-4mm) που παράγεται από το ορυκτό Colemanite.
Η μόνη επεξεργασία που υφίσταται είναι η κοκκoποίηση του με απλό θρυμματισμό.
Description

Φυσικό εδαφοβελτιωτικό σε κόκκους (2,5-4mm) που παράγεται από το ορυκτό Colemanite.

Η μόνη επεξεργασία που υφίσταται είναι η κοκκoποίηση του με απλό θρυμματισμό.

Το AGROBOR αποτελεί φυσική πηγή βορίου (ως βορικό ασβέστιο).

Το βόριο είναι ιχνοστοιχείο, του οποίου το εύρος, μεταξύ επάρκειας και τοξικότητας στα φυτά, είναι ελάχιστο.

Τα συνηθισμένα προϊόντα θρέψης με βόριο, (όπως βορικό νάτριο κ.α.), ενέχουν αυξημένο κίνδυνο φυτοτοξικότητας, ιδιαίτερα σε υπέρβαση της συνιστώμενης δόσης.

Τα προβλήματα αυτά παρακάμπτονται εντελώς με τη χρήση του AGROBOR, διότι αποδεσμεύει βραδέως το στοιχειακό του βόριο (Β).

Reviews

There are yet no reviews for this product.