ΒΙΟ ΜΑΓΝΗΣΙΟΥ / 1 Lt

Βιολογικό διαφυλλικό λίπασμα μαγνησίου, αζώτου και αμινοξέων για διόρθωση τροφοπενιών μαγνησίου σε όλες τις καλλιέργειες.
SKU: Bio magnisiou 1 Lt

Βιολογικό διαφυλλικό λίπασμα μαγνησίου, αζώτου και αμινοξέων για διόρθωση τροφοπενιών μαγνησίου σε όλες τις καλλιέργειες.

Εύκολα απορροφήσιμο από τα φυτά συμβάλοντας άμεσα στο σχηματισμό της χλωροφύλλης.

Ταυτόχρονα δραστηριοποιεί τα ένζυμα – συνένζυμα και βοηθά στη μεταφορά του διαθέσιμου φωσφόρου στους φυτικούς ιστούς.

Με άριστα αποτελέσματα σε όλες τις καλλιέργειες που παρουσιάζουν τροφοπενία μαγνησίου λόγω:

  • Ανατροπής της σχέσης K/Mg στο έδαφος.
  • Ανατροπής της σχέσης Ca/Mg σε ασβεστούχα εδαφη.
  • Έλλειψης του στοιχείου για διάφορους λόγους.

Εφαρμόζεται με διαφυλλικούς ψεκασμούς και από το έδαφος με όλα τα συστήματα άρδευσης.

Εγγυημένη Σύνθεση:

Μαγνήσιο (Mg0) 6 %

Άζωτο Οργανικό (Ν) 2 %

Χαλκός (Cu) 0,2 %

Οργανικός πρωτεϊνικός παράγοντας φυτικής προέλευσης 18 %

Ελεύθερα αμινοξέα 25 %

Reviews

There are yet no reviews for this product.