ΣΕΛΛΑ ΣΥΡΤΑΡΩΤΗ Φ32Χ3/4''

Σέλλα συρταρωτή Φ32 με ενσωματωμένο θηλυκό σπείρωμα ¾’’ στο μέσο της.
Με αυτό το εξάρτημα μπορούμε να ρυθμίσουμε την παροχή σε γωνία 90 μοιρών, από ένα λάστιχο Φ32 σε ένα λάστιχο ίδιας ή μικρότερης διατομής.
Η ρύθμιση αυτή μπορεί να επιτευχθεί με την τοποθέτηση εξαρτήματος του οποίου το ένα άκρο θα περιέχει αρσενικό σπείρωμα ¾’’ και το άλλο άκρο θα περιέχει συνήθως βανάκι (φις ή ρακόρ) ή σύνδεσμο (φις ή ρακόρ).
SKU: Sella syrtarwti Φ32Χ3/4''

Σέλλα συρταρωτή Φ32 με ενσωματωμένο θηλυκό σπείρωμα ¾’’ στο μέσο της.

Με αυτό το εξάρτημα μπορούμε να ρυθμίσουμε την παροχή σε γωνία 90 μοιρών, από ένα λάστιχο Φ32 σε ένα λάστιχο ίδιας ή μικρότερης διατομής.

Η ρύθμιση αυτή μπορεί να επιτευχθεί με την τοποθέτηση εξαρτήματος του οποίου το ένα άκρο θα περιέχει αρσενικό σπείρωμα ¾’’ και το άλλο άκρο θα περιέχει συνήθως βανάκι (φις ή ρακόρ) ή σύνδεσμο (φις ή ρακόρ).

Reviews

There are yet no reviews for this product.