Η βιολογική γεωργία είναι τρόπος καλλιέργειας βάσει μεθόδων που περιορίζουν στο ελάχιστο τις επιπτώσεις της ανθρώπινης δραστηριότητας στο περιβάλλον, εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα ότι το γεωργικό σύστημα λειτουργεί όσο γίνεται πιο φυσικά

1. Μελετη

Μελετούμε εξονυχιστικά τις απαιτήσεις του κήπου σας σύμφωνα με τις δικές σας ανάγκες και απαιτήσεις.

2. Εφαρμογη

Σας δίνουμε τις απαραίτητες οδηγίες και τα απαραίτητα εφόδια για να μπορέσετε να δημιουργήσετε αυτό που έχετε ονειρευτεί.

3. Αποτελεσμα

Παρακολουθούμε μαζί σας τα αποτελέσματα του κήπου σας και βελτιώνουμε συνεχώς όποια σημέια χρειάζονται βελτίωση.

Η βιολογική γεωργία αναπτύσσεται ταχέως, με ρυθμό 6-9 % ετησίως. Αποφέρει 20 δισ. ευρώ ετησίως και αντιστοιχεί στο 5,4 % των γεωργικών εκτάσεων της ΕΕ.

Ο Γεωπονικός Οίκος, χρόνια εξοικειωμένος με τις βιολογικές καλλιέργειες μπορεί να σας συμβουλέψει για το πως θα ξεκινήσετε και θα αναπτύξετε την βιολογική σας καλλιέργεια.

Η βιολογική γεωργία είναι τρόπος καλλιέργειας βάσει μεθόδων που περιορίζουν στο ελάχιστο τις επιπτώσεις της ανθρώπινης δραστηριότητας στο περιβάλλον, εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα ότι το γεωργικό σύστημα λειτουργεί όσο γίνεται πιο φυσικά