ΣΓΡΟΜΠΙΑ ΜΕ ΕΞΟΛΚΕΑ Φ8

Εξάρτημα πλαστικό διαμέτρου Φ8, το οποίο χρησιμοποιείται για τη διάνοιξη τρυπών σε λάστιχα άρδευσης, με σκοπό την τοποθέτηση εξαρτημάτων τα οποία στο ένα τους άκρο φέρουν πιπέτα, ή ειδικών υποδοχών ίδιας διαμέτρου.
SKU: Sgropia me eksolkea Φ8

Εξάρτημα πλαστικό διαμέτρου Φ8, το οποίο χρησιμοποιείται για τη διάνοιξη τρυπών σε λάστιχα άρδευσης, με σκοπό την τοποθέτηση εξαρτημάτων τα οποία στο ένα τους άκρο φέρουν πιπέτα, ή ειδικών υποδοχών ίδιας διαμέτρου.

Φέρει εξολκέα ούτως ώστε αμέσως μετά την διάνοιξη της τρύπας στο λάστιχο άρδευσης, να έχουμε τη δυνατότητα να αποσύρουμε το κομμάτι του πλαστικού που αφαιρείται από την διάνοιξή της.

Reviews

There are yet no reviews for this product.